RODINA V POHYBU

8:30 - 9:00

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

DOPOLEDNÍ BLOK

9:00 - 9:15

ZAHÁJENÍ

Eva Kolářová, DipMgmt., náměstkyně primátora SMOl
Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí MMOl

9:15 - 9:45

RODINNÁ POLITIKA VE MĚSTĚ OLOMOUCI

Ing. Dagmar Prachniarová, Mgr. Květoslav Richter
odbor sociálních věcí MMOl

9:45 - 10:15

RODINNÁ POLITIKA STÁTU

Mgr. Jiřina Kunášková
ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV

10:15 - 10:40

Možnosti využití výsledků výzkumu zdravého životního stylu dětí v praxi

Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

10:40 - 11:00

Aktivní škola: víme jak na to?

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

11:00 - 11:30

PŘESTÁVKA s občerstvením

ODPOLEDNÍ BLOK

11:30 - 12:15

RODINNÉ POHYBY, OHYBY, CHYBY A POCHYBY

PhDr. Radka Hrochová Hrubá, Mgr. Petr Hroch
Poradna pro rodinu Olomouc, Středisko sociální prevence Olomouc

12:15 - 12:45

RODINA Z POHLEDU LÉKAŘE PEDIATRA A OBEZITOLOGA

Doc. Mudr. Dalibor Pastucha Ph.D., MBA
Refit Clinic s.r.o.

12:45 - 13:15

RODINA V KYBERPROSTORU

Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Projekt E-Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

13:15 - 13:45

Pohyby významu a struktury rodiny jako sociální instituce - sociologický pohled.

Mgr. Petr Fučík, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

13:45 - 14:00

PŘESTÁVKA na kávu

14:00 - 14:20

RODINA V POHYBU V RODINNÉM CENTRU HEŘMÁNEK

PhDr. Petra Tenglerová, Mgr. Hana Klicperová
RC Heřmánek, z.s.

14:20 - 14:45

PEČUJÍCÍ OSOBA V RODINĚ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA

MUDr. Dagmar Malotová, MBA
AGE Centrum (CTCenter MaVe s. r. o.)

14:45 - 15:05

ZELENÁ OÁZA NA JIHU MĚSTA ANEB HOLICKÝ LES PRO NAŠE DĚTI

RNDr. Jindřich Smička
Spolek pro Holický les

15:05 - 15:30

PRO BEZPEČNÝ POHYB RODINY

Mgr. Josef Línek, Bc. Kateřina Nastoupilová
Centrum Semafor

15:30 - 15:40

UKONČENÍ KONFERENCE